TRANG CHỦ » KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Docker cơ bản

Khóa học Docker cơ bản

Khóa học "Docker cơ bản" sẽ giúp bạn các thao tác cơ bản làm việc với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thể

XEM CHI TIẾT »

Tự học AutoCad trong 20 ngày

Khóa học Tự học AutoCad trong 20 ngày

Khóa học "Tự học AutoCad trong 20 ngày" sẽ giúp bạn thấu hiểu và thành thạo phần mềm Autocad, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật,Tự vẽ và hiệu chỉnh hình vẽ, tự làm đồ án kỹ thuật có sử dụng Autccad

XEM CHI TIẾT »