TRANG CHỦ » KHÓA HỌC KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP

KHÓA HỌC KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP

Bí quyết kinh doanh nhà thuốc

khóa học Bí quyết kinh doanh nhà thuốc

Khóa học "Bí quyết kinh doanh nhà thuốc" sẽ giúp bạn quy trình mở một nhà thuốc; Tổng quan tư duy trong bán hàng và kỹ năng cần có; Một số chiến lược gia tăng doanh số;Tăng tỷ lệ mua hàng

XEM CHI TIẾT »

Pháp luật kế toán

Khóa học Pháp luật kế toán

Khóa học "Pháp luật kế toán" sẽ giúp bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong nghề toán Doanh Nghiệp - Có thể hạch toán và xác định nghiệp vụ phát sinh là đúng hay sai

XEM CHI TIẾT »

Pháp luật thuế

Khóa học "Pháp luật thuế" sẽ giúp bạn nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa Pháp Luật Thuế và Pháp luật Kế Toán - Có thể hạch toán được nợ và có nhưng chưa chắc đã làm được kế toán đúng.

XEM CHI TIẾT »

Biến mọi thứ thành tiền

Khóa học Biến mọi thứ thành tiền

Khóa học "Biến mọi thứ thành tiền" sẽ giúp bạn nắm giữ bí quyết của người giàu và thành công giúp bạn trở thành người có giá trị với gia đình và xã hội.

XEM CHI TIẾT »

Khởi nghiệp từ con số 1

Khóa học Khởi nghiệp từ con số 1

Khóa học "Khởi nghiệp từ con số 1" sẽ giúp bạn phương thức chuẩn bị tài chính, nhân lực, lập kế hoạch, biện pháp phòng tránh, giảm thiểu rủi ro khi khởi nghiệp.

XEM CHI TIẾT »