TRANG CHỦ » KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG » Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa sẽ giúp bạn  đầy đủ các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất trên phần mềm kế toán Misa đang thịnh hành nhất hiện nay.

Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa Số bài giảng: 63 bài giảng
Thời lượng video: 08 giờ 00 phút
Học viên đăng ký: 138 học viên
Giá khóa học: 800,000 VNĐ
Ưu đãi còn: 480,000 VNĐ
(Giảm 40% khi đăng ký khóa học)
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

▌Lợi ích của khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

► Khóa học “Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa” sẽ giúp bạn:

• Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Misa

• Nắm rõ cách thức hoạt động của Misa khi tính giá thành

• Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Misa

• Nắm rõ cách khai báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Misa

• Được cung cấp đầy đủ phần mềm và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành

• Bạn được cung cấp BẢN QUYỀN MISA phiên bản đào tạo MIỄN PHÍ, nên không lo bị giới hạn số ngày dùng

• Bạn có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.

• Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể…

• Tự tin lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm;

• Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất

>> Đọc thêm: Cách lập báo cáo tài chính trên Excel

▌Giới thiệu khóa học

Khóa học này là khóa học nối tiếp khóa kế toán Misa thương mại. Khóa học sẽ giúp bạn:

– Trải nghiệm quy trình làm kế toán sản xuất trên phần mềm Misa từ A đến Z

– Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành

– Hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp có yếu tố giá thành

– Học đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất

– Nắm rõ các phương pháp tính giá thành trong Misa, cũng như quy trình hoạt động của Misa để tính giá thành

– Phân biệt cách thức hạch toán giá thành trong Doanh nghiệp sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC

– Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí

– Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên Misa để phục vụ tính giá thành

– Hiểu về định mức và dự toán, cách thức xây dựng định mức và dự toán

– Xây dựng Hồ sơ định mức, dự toán đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này

– Lập sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm Misa

Nhanh tay đăng ký tham gia khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa cùng giảng viên Nguyễn Lê Hoàng!

>> TÌM HIỂU NGAY <<

▌Nội dung khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Khóa học “Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa” gồm 04 phần với 63 bài học và thời lượng giảng dạy là 08 giờ 00 phút sẽ giúp bạn  đầy đủ các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất trên phần mềm kế toán Misa đang thịnh hành nhất hiện nay. Dưới đây là nội dung chính của khóa học này.

• Phần 1: Tổng quan về kế toán giá thành trên phần mềm Misa

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu quy trình kế toán giá thành
Bài 3: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành – Phần 1
Bài 4: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành – Phần 2
Bài 5: Khoản mục chi phí trong giá thành
Bài 6: Đối tượng tập hợp chi phí
Bài 7: Các phương pháp tính giá thành
Bài 8: Định mức và Dự toán – Phần 1
Bài 9: Định mức và Dự toán – Phần 2
Bài 10: Định mức và Dự toán – Phần 3
Bài 11: Định mức và Dự toán – Phần 4
Bài 12: Định mức và Dự toán – Phần 5
Bài 13: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất

• Phần 2: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài 14: Khai báo bộ phận tập hợp chi phí
Bài 15: Khai báo nhân viên sản xuất
Bài 16: Khai báo mã thành phẩm
Bài 17: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
Bài 18: Khai báo một số thông tin khác
Bài 19: Hạch toán nhập mua nguyên vật liệu
Bài 20: Hạch toán nhập mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định
Bài 21: Ghi tăng công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
Bài 22: Ghi tăng tài sản cố định phục vụ sản xuất
Bài 23: Hạch toán chi phí, dịch vụ mua ngoài
Bài 24: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm – Phần 1
Bài 25: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm – Phần 2
Bài 26: Lập lệnh sản xuất sản phẩm
Bài 27: Xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất
Bài 28: Xuất kho nguyên vật liệu khi không lập lệnh sản xuất
Bài 29: Tính giá vốn xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ
Bài 30: Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước
Bài 31: Trích khấu hao Tài sản cố định
Bài 32: Hạch toán chi phí lương khi đã có bảng lương từ Excel
Bài 33: Chấm công trên phần mềm Misa
Bài 34: Lập bảng lương trên phần mềm Misa
Bài 35: Hạch toán chi phí lương khi có bảng tính lương trên Misa
Bài 36: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
Bài 37: Tính giá thành – Phần 1: Khai báo kỳ tính giá thành
Bài 38: Tính giá thành – Phần 2: Tập hợp chi phí trực tiếp
Bài 39: Tính giá thành – Phần 3: Tập hợp và phân bổ chi phí chung
Bài 40: Tính giá thành – Phần 4: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
Bài 41: Tính giá thành – Phần 5: Tính giá thành và cập nhật giá
Bài 42: Kiểm tra sổ sách kế toán phân hệ giá thành
Bài 43: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

• Phần 3: Kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài 44: Giới thiệu kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng
Bài 45: Khai báo đơn hàng, hợp đồng – Phần 1
Bài 46: Khai báo đơn hàng, hợp đồng – Phần 2
Bài 47: Lưu ý hạch toán các yếu tố đầu vào cho sản xuất đơn hàng, hợp đồng
Bài 48: Lưu ý hạch toán các nghiệp vụ cuối kỳ
Bài 49: Lưu ý khi tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

• Phần 4: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài 50: Khai báo dữ liệu kế toán thông tư 200
Bài 51: Hướng dẫn sử dụng tài liệu thực hành
Bài 52: Khai báo các thông tin giá thành – Phần 1
Bài 53: Khai báo các thông tin giá thành – Phần 2
Bài 54: Hạch toán các nghiệp vụ đầu vào
Bài 55: Lập lệnh sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu
Bài 56: Công tác kế toán tiền lương
Bài 57: Tính giá vốn, trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ
Bài 58: Nhập kho thành phẩm
Bài 59: Xác định kỳ tính giá thành
Bài 60: Tập hợp chi phí trực tiếp
Bài 61: Tính giá thành sản phẩm
Bài 62: Kết chuyển chi phí giá thành
Bài 63: Tổng kết khóa học

► Xem chi tiết khóa học “Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa” tại đây

>> Đọc thêm: Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

▌Giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng

Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng• Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận tình, trách nhiệm và chuyên sâu.

• Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế

• Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online

• Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp

• Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp

• Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp

• Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến

• Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.

• Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG

• Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc

• Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất.

► Xem thêm về giảng viên Nguyễn Lê Hoàng

▌Tham gia ngay khóa học và nhận ưu đãi

☑ Mua khóa học “Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa” 1 lần học được chọn đời.
☑ Học mọi lúc mọi nơi qua điện thoại, máy tính, ipad có kết nối Internet.
☑ Nhận được hỗ trợ nhiệt tình từ Giảng Viên và tham gia vào Group kín.
☑ Được hoàn trả 100% tiền học phí nếu thấy khóa học không hiệu quả.
☑ Đã có 138 học viên đăng ký học khóa này (vừa mới cập nhập)
☑ Giá gốc khóa học: 800,000 VNĐ
☑ Ưu đãi còn: 480,000 VNĐ (Giảm 40% khi đăng ký khóa học)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !!!

>> Đọc thêm: Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng
Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
5 (100%) 3 votes

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Khóa học Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng

Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng

Khóa học "Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng" sẽ giúp bạn hưỡng dẫn bài bản,chi tiết 3 trong 1 những chuyên môn như: Đọc và phân tích bản vẽ - Đo bóc khối lượng – Lập dự toán toàn bộ công trình theo các quy định của Thông tư 06/2016/TT-BXD và hệ thống định mức hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *