TRANG CHỦ » KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC sẽ giúp bạn thành thạo lập trình Backend tự thiết kế phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC Số bài giảng: 75 bài giảng
Thời lượng video: 12 giờ 42 phút
Học viên đăng ký: 42 học viên
Giá khóa học: 700,000 VNĐ
Ưu đãi còn: 420,000 VNĐ
(Giảm 40% khi đăng ký khóa học)
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

▌Lợi ích của khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

► Khóa học “Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC” sẽ giúp bạn:

• Thành thạo lập trình Backend cho website

• Ứng dụng PHP/Mysql theo mô hình MVC

• Là cách tư duy lập trình theo hướng Model – View – Controller <~~ đây là vấn đề rất quan trọng trong lập trình hiện đại

• Tự làm một số phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.

>> Đọc thêm: Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán – Học là biết LÀM

▌Giới thiệu khóa học

Điểm khác biệt của khóa học này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy ?

Khác người trình bày bạn ạ. Mình nghĩ cũng ảnh hưởng một phần đó, mỗi người một cách trình bày và tiếp cận khác nhau, sẽ hợp với từng người khác nhau, hi vọng bạn và mình “tương thích”. Hơn nữa mình tự tin ở phần là rất chi tiết, mình nghĩ là không ai nói chi tiết như thế bạn ạ, để đảm bảo là bạn hiểu tận ngóc ngách và bản chất của vấn đề. Einestern đã nói là nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu thì bạn cũng chẳng hiểu rõ vấn đề. Bạn thử học nhé.

>> TÌM HIỂU NGAY <<

▌Nội dung khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Khóa học “Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC” gồm 19 phần với 75 bài học và thời lượng giảng dạy là 12 giờ 42 phút sẽ giúp bạn thành thạo lập trình Backend tự thiết kế phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng. Dưới đây là nội dung chính của khóa học này.

• Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình

Bài 1: Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC

Bài 2: Cài đặt code editor

Bài 3: Cài đặt plugin MVC cho code editor

• Phần 2: Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC

Bài 4: Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên

Bài 5: Cài đặt kiến trúc MVC

• Phần 3: Ứng dụng MVC đầu tiên

Bài 6: Lý thuyết về kiến trúc MVC

Bài 7: Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên

Bài 8: Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào

• Phần 4: Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

Bài 9: Lý thuyết về Mysql

Bài 10: Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào

Bài 11: Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu

• Phần 5: Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

Bài 12: Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử

Bài 13: Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC

Bài 14: Controller nhận dữ liệu từ view thế nào

Bài 15: Xử lý tầng dữ liệu

Bài 16: Tóm tắt kiến thức

• Phần 6: Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

Bài 17: Lý thuyết về mảng

Bài 18: Kĩ thuật tạo và duyệt mảng

• Phần 7: Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql

Bài 19: Khởi tạo controller showData

Bài 20: Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View

Bài 21: Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu

Bài 22: Xóa dữ liệu trong mysql

Bài 23: Sử dụng hàm require

Bài 24: Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC

Bài 25: Nhận dữ liệu từ controller thế nào

Bài 26: Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu

• Phần 8: Học PHP Mysql qua bài số 2 – quản lý nhân sự

Bài 27: Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự

Bài 28: Phân tích cơ sở dữ liệu

• Phần 9: Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

Bài 29: Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình

Bài 30: Thiết kế nhanh phần frontend

• Phần 10: Lập trình chức năng thêm dữ liệu

Bài 31: Chuyển phần frontend vào view

Bài 32: Tạo View thêm dữ liệu

Bài 33: Dùng controller lấy dữ liệu từ view

Bài 34: Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php

Bài 35: Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend

• Phần 11: Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

Bài 36: Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller

Bài 37: Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql

Bài 38: Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên

Bài 39: Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL

Bài 40: ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql

Bài 41: Nhận dữ liệu trong view

Bài 42: Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh

Bài 43: Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự

Bài 44: Xóa dữ liệu bằng id

• Phần 12: Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang

Bài 45: Giới thiệu jquery ajax

Bài 46: Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web

Bài 47: Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện

Bài 48: Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang

Bài 49: Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự

• Phần 13: Kiểu dữ liệu hiện đại – JSON

Bài 50: Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại

Bài 51: Cài đặt project và môi trường code

Bài 52: Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng

• Phần 14: Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh

Bài 53: Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ

Bài 54: Đưa dữ liệu json vào mysql

Bài 55: Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json

Bài 56: Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào

Bài 57: Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json

Bài 58: Thao tác thêm dữ liệu json thế nào

Bài 59: Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json

Bài 60: Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào

Bài 61: Các thao tác xử lý xử dữ liệu json

• Phần 15: Đưa Json vào lập trình backend

Bài 62: Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend

Bài 63: Phân tích dữ liệu theo hướng json

• Phần 16: Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json

Bài 64: Setup project

Bài 65: Tạo view thêm mới dữ liệu

Bài 66: Thêm dữ liệu bằng model và controller

Bài 67: Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide

• Phần 17: Hoàn thiện Backend cho phần slide

Bài 68: Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt

Bài 69: Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide

Bài 70: Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller

Bài 71: Xử lý logic cho phần upload hàng loạt

Bài 72: Hoàn thiện backend cho phần slide

• Phần 18: Hoàn thiện Frontend cho phần slide

Bài 73: Setup phần dữ liệu và phần frontend

Bài 74: Hoàn thiện kết nối frontend và backend

• Phần 19: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Bài 75: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

► Xem chi tiết khóa học “Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC” tại đây

>> Đọc thêm: Kế toán tổng hợp doanh nghiệp xây dựng

▌Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

Giảng viên Nguyễn Đức Việt

Giảng viên Nguyễn Đức Việt:

• Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.

• Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena.

• Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

• Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

► Xem thêm về giảng viên Nguyễn Đức Việt

▌Tham gia ngay khóa học và nhận ưu đãi

☑ Mua khóa học “Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC” 1 lần học được chọn đời.
☑ Học mọi lúc mọi nơi qua điện thoại, máy tính, ipad có kết nối Internet.
☑ Nhận được hỗ trợ nhiệt tình từ Giảng Viên và tham gia vào Group kín.
☑ Được hoàn trả 100% tiền học phí nếu thấy khóa học không hiệu quả.
☑ Đã có 42 học viên đăng ký học khóa này (vừa mới cập nhập)
☑ Giá gốc khóa học: 700,000 VNĐ
☑ Ưu đãi còn: 420,000 VNĐ (Giảm 40% khi đăng ký khóa học)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !!!

>> Đọc thêm: Học thiết kế chuyên nghiệp bằng Photoshop qua các bài thực hành
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
5 (100%) 1 vote

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Khóa học Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO

Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO

Khóa học "Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO" sẽ giúp bạn tự tin sửa chữa các bệnh từ đơn giản đến phức tạp trên các loại điều hòa không khí Panasonic Mono

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *