TRANG CHỦ » Thẻ Tag: ngôn ngữ lập trình

Thẻ Tag: ngôn ngữ lập trình

Làm chủ Python trong 4 tuần

Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần

Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần sẽ cung cấp cho bạn trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình Python,học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh.

XEM CHI TIẾT »

Hacker Mũ Trắng AEH

Khóa học Hacker Mũ Trắng AEH

Khóa học Hacker Mũ Trắng AEH sẽ cung cấp cho học viên các kỹ thuật tấn công, kiểm tra an ninh mạng cho hệ thống công nghệ thông tin.

XEM CHI TIẾT »

Lập trình Kotlin toàn tập

khóa học Lập trình Kotlin toàn tập

Khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, phát triển được trên phần mềm java,Native,Web cực đơn giản sau khi học xong khóa này ...

XEM CHI TIẾT »

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Khóa học Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Khóa học Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng sẽ giúp bạn có được kiến thức nền tảng và có thể tạo ra ứng dụng C# hoàn chỉnh và ứng dụng nó tốt nhất. Lập trình WinForm với C# của giảng viên Trần Duy Thanh

XEM CHI TIẾT »

Lập trình Java trong 4 tuần

Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần

Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần của giảng viên Trần Duy Thanh sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java có thể lập trình cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng...

XEM CHI TIẾT »

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Khóa học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C #

Khóa học "Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#" của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh sẽ trình bày các kiến thức về C#, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.

XEM CHI TIẾT »