TRANG CHỦ » người kinh doanh

người kinh doanh

Trở thành chuyên gia Excel trong 8 giờ

Khóa học Trở thành chuyên gia Excel trong 8 giờ

Khóa học "Trở thành chuyên gia Excel trong 8 giờ" sẽ giúp bạn tạo form với Excel và In ấn với Excel một cách chuyên nghiệp và chuẩn xác, vẽ biểu đồ, phân tích dữ liệu bằng những công cụ cực mạnh trong Excel.

XEM CHI TIẾT »

Làm chủ kỹ năng ghi nhớ

Khóa học Làm chủ kỹ năng ghi nhớ

Khóa học "Làm chủ kỹ năng ghi nhớ" sẽ giúp bạn cải thiện khả năng ghi nhớ một cách dễ dàng thông qua các trò chơi về làm chủ con số, nhớ từ vựng tiếng Anh, nhớ sự kiện lịch sử, nhớ nội dung bài giảng.

XEM CHI TIẾT »