TRANG CHỦ » Thẻ Tag: phát triển cá nhân

Thẻ Tag: phát triển cá nhân

Bản đồ thành công

Khóa học Bản đồ thành công

Khóa học Bản đồ thành công sẽ giúp bạn sở hữu ít nhất 10 bí quyết xây dựng chiến lược cho cuộc sống tương lai, từ đó định hướng tư duy hiệu quả để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

XEM CHI TIẾT »

Đọc sách siêu tốc

Khóa học Đọc sách siêu tốc

Khóa học Đọc sách siêu tốc sẽ giúp bạn có cảm hứng và tình yêu với việc đọc sách và còn trang bị cho bạn những công cụ và kỹ năng để đọc sách hiệu quả.

XEM CHI TIẾT »

Làm chủ tuổi 20

Khóa học Làm chủ tuổi 20

Làm chủ tuổi 20 chia sẻ công thức tuyệt mật đem đến những thành công ở tuổi 18-25 nhanh và chính xác hơn bất kỳ ai khác.

XEM CHI TIẾT »