TRANG CHỦ » phát triển cá nhân

phát triển cá nhân

Đột phá tư duy – thay đổi cuộc đời

Khóa học Đột phá tư duy - thay đổi cuộc đời

Khóa học "Đột phá tư duy - thay đổi cuộc đời" sẽ giúp bạn các nhà quản lý hiểu được tầm quan trọng của một nhà quản trị đến phương pháp và bí quyết để trở thành một nhà quản trị nhân sự xuất sắc.

XEM CHI TIẾT »

Bậc thầy lãnh đạo

Khóa học Bậc thầy lãnh đạo

Khóa học "Bậc thầy lãnh đạo" sẽ giúp bạn trở thành lãnh đạo trong thời gian dưới 12 tháng và phương pháp vận hành doanh nghiệp 1h/tuần.

XEM CHI TIẾT »

Mind Power

Khoá học Mind Power

Khóa học "Mind Power" sẽ giúp bạn khơi nguồn giá trị bên trong con người bạn để thành công và hạnh phúc.

XEM CHI TIẾT »

Biến mọi thứ thành tiền

Khóa học Biến mọi thứ thành tiền

Khóa học "Biến mọi thứ thành tiền" sẽ giúp bạn nắm giữ bí quyết của người giàu và thành công giúp bạn trở thành người có giá trị với gia đình và xã hội.

XEM CHI TIẾT »